Đang tải....

Khách hàng

KHÁCH HÀNG ỦY QUYỀN

SNA Việt Nam đã làm việc với các công ty lớn của Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tập đoàn Hwaseung

Tập đoàn Hanwha

Chứng khoán Mirae Asset

Tài chính Mirae Asset

POSCO Việt Nam

Zinc Oxide

KOLON

SAMSUNG

Hana Micron

Chứng Khoán Shinhan

Shinhan Life

POSCO Yamato

Trở lại đầu trang