Đang tải....

Đối tác

SNA Việt Nam đang hợp tác với một số công ty CNTT toàn cầu như IBM, HP, Dell, Cisco, Microsoft, Oracle và N3N tại Việt Nam để xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT-TT.

Trở lại đầu trang